מזונות

כאשר בני זוג נפרדים עדיין חלה על הבעל/האב ברוב המקרים חובה לזון את ילדיו ואף את בת-זוגו בתנאים מסוימים.

מזונות אישה הם מזונות שעל בעל לשלם לאישתו בהתקיים תנאים מסוימים ובהתאם לחוזה הנישואין ביניהם.

מזונות ילדים - כל אב חייב חובות מזונות כלפי ילדיו. ביהדות, חלה על האב חובה אבסולוטית לממן את צרכיהם ההכרחיים של ילדיו עד גיל מסוים. כיום הצרכים ההכרחיים נעים סביב סכום של 1,300 ₪ לערך לילד אחד.
לרוב, המזונות נקבעים גם כתלות בשכר האב, פוטנציאל השתכרותו, רכושו וכן יש גם התחשבות מסוימת בשכר האם ורכושה. בשנים האחרונות בתי המשפט מתייחסים בהקשר של המזונות גם לחלוקת זמני השהות של הילדים עם כל אחד מהוריהם.

מדור – אלו הן הוצאות הדיור של הילדים, שגם בהם לרוב מחויב האב, מעבר למזונות.

הוצאות חריגות – לרוב מעבר למזונות והמדור מתחלקים ההורים בתשלום ההוצאות החריגות בתחום החינוך והבריאות כמו ביטוח בריאות פרטי, חוגים, שיעורים פרטיים וכיוצ"ב.

הנכם מוזמנים להגיע למשרדי על מנת לקבל ייעוץ משפטי המותאם למקרה שלכם ולעזור לכם לבחור את האסטרטגיה המשפטית המתאימה לכם!