מזונות

כאשר בני זוג נפרדים חלה עליהם חובה לזון את ילדיהם ואף את בני זוגם, בתנאים מסוימים.

מזונות אישה הם מזונות שעל בעל לשלם לאישתו, בהתאם לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט – 1959, ולדין האישי, ובהתקיים תנאים מסוימים.

מזונות ילדים – עולם המזונות עבר תהפוכות בשנים האחרונות. בשנת 2017 ניתן פס"ד בבית המשפט העליון – בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית, לפיו נכנס עקרון השוויון בין המינים הלכה למעשה למנגנון פסיקת מזונות ילדים. מאז נראה כי מגמת הפסיקה הינה לפסוק את המזונות בעיקר לילדים מעל גיל 6, בהתאם ליחס ההשתכרויות בין ההורים ולחלוקת זמני השהות, כך שישקף שוויון מהותי. באשר לילדים מתחת לגיל 6, נקבע בבע"מ זה כי עדיין חלה חובה אבסולוטית על האב לממן את צרכיהם ההכרחיים (שמוערכים בפסיקה בסכומים של בין 1250-1350 ₪ לחודש לערך). עם זאת, ניתן לראות בפסיקה מגמה של שוויון גם בגילאים אלו.

מדור –  אלו הן הוצאות הדיור של הילדים, בד"כ שכירות או משכנתא. בנוסף, יש גם הוצאות מדור, שאלו הן חשבונות אחזקת הבית כגון חשבון חשמל, מים, ארנונה וכיוצ"ב. נקבע בפסיקה שהאב מחויב בתשלום ב30% מהן עבור ילד אחד, 40% עבור שני ילדים ו-50% עבור שלושה ילדים, כאשר הילדים מתחת לגיל 6. באשר לילדים מעל גיל 6 שנים, שנמצאים במשמורת משותפת (זמני זהות שווים בין שני ההורים, או קרוב לכך) כל הורה משלם את המדור והוצאות המדור שלו בעצמו.

הוצאות חריגות – לרוב מעבר למזונות ולמדור מתחלקים ההורים בתשלום ההוצאות החריגות בתחום החינוך והבריאות כמו ביטוח בריאות פרטי, טיפולי שיניים, טיפולים פסיכולוגיים, צהרון, חוגים, שיעורים פרטיים, קייטנות וכיוצ"ב. באשר לילדים מתחת לגיל 6, הוצאות אלו מתחלקות בחלקים שווים בין ההורים. בנוגע לילדים מעל גיל 6 שנים, מאז בע"מ 919/15 הנ"ל, הוצאות אלו מתחלקות בהתאם ליחס ההכנסות בין ההורים.

חשוב לציין כי הסקירה הנ"ל מהווה סיכום הנקודות החשובות (לדעתי) בפסיקה הנוכחית ואינה מהווה ייעוץ משפטי או התנבאות לגבי פסיקה של מזונות במקרה זה או אחר.

חשוב מאוד לדעת שכל מקרה נידון בבתי המשפט או בתי הדין לגופו, ולכל שופט/דיין יש את נקודת המבט המיוחדת לו.

הנכם מוזמנים להגיע למשרדי על מנת לקבל ייעוץ משפטי המותאם למקרה שלכם ולעזור לכם לבחור את האסטרטגיה המשפטית המתאימה לכם!