חלוקת רכוש

בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, הרכוש שנצבר במהלך הנישואין יתחלק בין בני הזוג עם פרידתם. מתנות, ירושות ופיצויים בגין נזקי גוף שלא נטמעו ברכוש המשותף לא יתחלקו בעת פרידה ויישארו בבעלות הצד שעל שמו הם רשומים.

בהתאם לחוק, רכוש שנצבר לפני הנישואין, לא יתחלק בעת פרידה, למעט במקרים חריגים.

בהקשר זה, חשוב לציין שגם חובות שנצברו על שם מי מבני הזוג במהלך הנישואין יתחלקו, למעט במקרים חריגים.

כמו כן, בשנים האחרונות בתי המשפט מתייחסים לצבירת נכסים בלתי מוחשיים כמו נכסי קריירה, פוטנציאל השתכרות ומוניטין ומחלקים אותם תחת תנאים מסוימים.

חזקת השיתוף היא בעצם דין פרי יצירת הפסיקה, שחלה על זוגות שנישאו לפני כניסת חוק יחסי ממון לתוקף בשנת 1974 ועל ידועים בציבור. חזקת השיתוף קובעת באופן כללי, שרכוש שהוא פרי "מאמץ משותף" יתחלק בין הצדדים בעת הפרידה. בהקשר זה, מאמץ משותף עשוי להתקיים גם מקום בו אחד מבני הזוג עובד מחוץ לבית וצובר נכסים והשני משקיע בטיפול בבית ובילדים.

הנכם מוזמנים להגיע למשרדי על מנת לקבל ייעוץ משפטי המותאם למקרה שלכם ולבחור את האסטרטגיה המשפטית המתאימה לכם!