הסכם ממון

הסכם הממון עוסק בחלוקת הרכוש לאחר הפרידה בו מגדירים רכוש משותף ורכוש שישאר נפרד. חשוב לציין שגם במקרים בהם אין הסכם ממון והחלוקה בעת הפרידה נקבעת בהתאם לחלוקה שקבועה בחוק יחסי ממון, פעמים רבות קיימת אי וודאות בין היתר בשל פסיקות של בתי המשפט בשנים האחרונות.

חשוב שהסכם הממון יערך על ידי עורך דין מומחה בענייני משפחה, שיתייחס לנסיבות הספציפיות של כל משפחה, יתפור עבורו את ההסכם המתאים ביותר ויביאו לאישור בפני בית משפט. כמו כן, הניסוח הברור, המדויק והמשפטי חשוב מאוד בהסכמי ממון, על מנת שלא תהיינה טעויות ו/או תהיות.