הסכם לחיים משותפים

הסכם כזה נעשה בדרך כלל על ידי זוגות שאינם רוצים או שאינם יכולים להינשא, ומעוניינים להסדיר את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה. להסכם זה יש חשיבות גדולה ראשית, מפני שהוא נותן וודאות מסוימת במקרה של פרידה. ושנית, היות וזוגות רבים נכנסים למערכת יחסים שניה בחייהם עם רכוש שצברו במהלך השנים ויש חשיבות להסדיר את חלוקתו במקרה של פרידה.